Diensten

Methodiek en kwaliteit

Ontwikkelingsplan / Zorgplanzorgplan

Samen met de zorgvrager wordt gekeken wat het zorgdoel zou moeten zijn. Bij ons leerbedrijf De Nachtegaal werken we volgens de methodiek 3R:

  • Rust
  • Regelmaat
  • Ruimte

Rust: de rustige locatie in het buitengebied. Geen extreme prikkels voor de cliënt en dat ieder zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Regelmaat: structuur bouwen en het hebben van zoveel mogelijk vaste bezigheden, duidelijkheid en één-op-één begeleiding.

Ruimte: ruimte bieden zoals zelfontplooiing en het positief benadrukken, zodat de groei van de cliënt tot zijn recht komt.

Wij hebben vele jaren ervaring. Daarnaast bieden wij ook ambulante zorg en begeleiding

Onze gediplomeerde jobcoaches en leermeesters zorgen voor passende begeleiding.

Wij zijn een op maatwerk gerichte zorginstelling met de nadruk op de cliënt zelf. Hij of zij zal de eigen kwaliteiten en tekortkomingen ontdekken samen met ons, en vanuit dit perspectief zoeken wij een passende werkplek. Dit kan bijvoorbeeld een directe doorstroom naar betaald werk zijn, maar ook een stage of dag begeleiding.