Missie & Visie

Visievisie

De visie van het team van 4YouZorg is, dat we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het bieden van hulp aan kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Elk mens is een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten. Het is onze doelstelling om deze kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Gebeurtenissen uit het verleden en andere omstandigheden kunnen deze ontwikkeling belemmeren, waardoor onze doelgroep (16 jaar en ouder) niet in staat is zelfstandig te wonen en/of voor zichzelf te zorgen.

Het team van 4YouZorg neemt deze belemmeringen weg door het bieden van een veilige omgeving. Hierbij is het aanbrengen van structuur, dagritme en het bieden van een zinvolle dagbesteding onderdeel van de begeleiding.

Missie

Het is onze missie om het beste uit onze cliënten te halen en om hun ontwikkeling verder te stimuleren.  Dit met het doel om de cliënt een stabiele basis te geven in onze maatschappij.
Hiermee doen wij onze slogan “Terugkeer in de maatschappij is onze zorg” eer aan.